CONTACT

ACT Hospitality & Vitality

Advies | Coaching | Training

ACT | BEDRIJFSTRAINING CASE 2

Schilders(familie)bedrijf, 18 full time fte.

 

 

Aanleiding: het bedrijf wordt officieel overgenomen door de twee zoons.

 

Vraag: We willen de meest klantgerichte schilders zijn van Zuid-Holland. Zijn we dat al? En zo niet, wat kunnen we daar aan doen?

 

 

Stap 1 (4 weken)

De klanttevredenheid is hoog: een 8,7. Enkele medewerkers die al langer dan 30 jaar voor het bedrijf werken, vinden het hele project onzin en zetten zich af tegen de ‘nieuwe generatie’. Dit is bekend bij de twee broers. De aanbevelingen richten zich op het nader tot elkaar komen van de oude en de nieuwe garde én op het creëren van ludieke plannen om de klanttevredenheid het eerste jaar naar een 9 op te trekken en het tweede jaar naar een 9,2.

 

Stap 2  en stap 3 (6 maanden)

Er vinden intensieve gesprekken plaats met de ouderen die weerstand hebben. Drie ervan draaien bij; één neemt in goede verstandhouding afscheid; met één persoon komt het tot een conflict; hij meldt zich arbeidsongeschikt en er wordt een traject ingezet met de Arbodienst. Er is respect en openheid naar de rest van het team. Ook wordt er van het gehele team inbreng gevraagd. Er wordt een brainstormsessie georganiseerd, een ACTieplan opgesteld en er zijn korte inspiratie sessies.

 

Opvolging

Gedurende twee jaar is er elke 3 maanden een ‘heidag’ met de twee broers waarbij we sparren, coachen op leiderschap, evalueren en nieuwe plannen maken. Bij de uitvoering van de plannen wordt af en toe assistentie verleend.

Met ACT Hospitality & Vitality maken wij de wereld graag een beetje mooier, door te leven wie we zijn, met liefde voor de mens die wij zijn en die de ander is. We geven onze inzichten, kwaliteiten, vaardigheden, levens- en werkervaring door om bij te dragen aan gastvrije, vitale en zelfbewuste mensen en organisaties.

ACT HOSPITALITY & VITALITY

ADVIES | COACHING | TRAINING

Nationaal Landschap Centrum

Veerweg 1c | 3281 LX Numansdorp

06 120 23 005

info@acthospitalityvitality.nl

Jacolien de Koning

© 2019 ACT Hospitality & Vitality

ACT Hospitality & Vitality

Advies | Coaching | Training

MENU