CONTACT

ACT Hospitality & Vitality

Advies | Coaching | Training

ACT | BEDRIJFSTRAINING CASE 3

Welness Centrum, 34 medewerkers, 22 fte.

 

 

Aanleiding: er wordt een nieuw wellness centrum gebouwd door een concurrent op 25 km. afstand.

 

Vraag: Hoe zorgen we er voor dat we genoeg omzet houden en onze klanten/gasten behouden?

 

 

Stap 1 (4 weken)

Uit de analyse blijkt dat de medewerkers zich negatief uitlaten over het bedrijf en de directie, die bestaat uit eigenaar en manager. Er blijkt ook een stil conflict tussen die twee te zijn. De gasttevredenheid komt uit op een 7,7. De aanbevelingen richten zich op een beter contact tussen eigenaar en manager en op de extrinsieke en intrinsieke motivatie van de medewerkers. Tijdens de presentatie van de analyse en de aanbevelingen aan de directie komt het conflict op tafel en wordt er voorzichtig over gesproken.

 

Stap 2 (3 maanden)

Er volgen diverse gesprekken met de eigenaar en manager. Het vertrouwen groeit. De afdelingshoofden worden er bij betrokken. Gezamenlijk wordt een ACTieplan gemaakt. Voor de eerste keer sluit het wellness centrum twee dagen om gezamenlijk te klussen én te feesten. Zo wordt een frisse, nieuwe start gemaakt.

 

Stap 3 (6 maanden)

Gedurende 6 maanden worden de plannen doorgevoerd onder begeleiding van ACT; de voortgang wordt bewaakt en maandelijks besproken; er zijn diverse, korte vaardigheidstrainingen en werkplek coaching. Samen met de manager worden loopbaangesprekken met alle medewerkers gehouden.

 

Vervolgstap 3 (6 maanden)

Nu de medewerkers ook meer vertrouwen hebben en gemotiveerd zijn, volgt er een tweede periode van 6 maanden, waarbij vooral gefocust wordt op het overtreffen van de verwachtingen van de gasten.

Met ACT Hospitality & Vitality maken wij de wereld graag een beetje mooier, door te leven wie we zijn, met liefde voor de mens die wij zijn en die de ander is. We geven onze inzichten, kwaliteiten, vaardigheden, levens- en werkervaring door om bij te dragen aan gastvrije, vitale en zelfbewuste mensen en organisaties.

ACT HOSPITALITY & VITALITY

ADVIES | COACHING | TRAINING

Nationaal Landschap Centrum

Veerweg 1c | 3281 LX Numansdorp

06 120 23 005

info@acthospitalityvitality.nl

Jacolien de Koning

© 2019 ACT Hospitality & Vitality

ACT Hospitality & Vitality

Advies | Coaching | Training

MENU